نحوه مصرف روغن ها برای پوست

دوشنبه 16 دی 1398 568 بازدید کننده گروه نحوه مصرف

نحوه مصرف روغن ها برای پوست

 

روش صحیح استفاده از روغن‌ها برای پوست

 ماساژ پیشانی

سر انگشتان خود را به روغن آغشته کرده و آن‌ها را روی خط عمودی وسط دو ابرو روی پیشانی قرار دهید و به آرامی سر انگشتان هر دو دست را به سمت بیرون پیشانی و شقیقه‌ها بکشید.این کار را باید به آرامی انجام دهید و هر بار که آن را تکرار می‌کنید، اندکی بر فشار سرانگشتان‌تان خود بیفزاید.

 ماساژ دور چشم ها

پوست اطراف چشم نازک و شل است. بنابراین نیاز به ماساژ ندارد  تنها با سر انگشتان به پوست اطراف چشم ضربه بزنید تا جریان خون در این ناحیه افزایش یابد. اینکار را هم ۱۰ الی ۱۵  ثانیه انجام دهید.این حرکت به خوابیدن پف زیر چشم هم کمک می کند.

ماساژ گونه ها

بعد از آن نوبت گونه ها می رسد. دو دست خود را با فشار متوسط از اطراف بینی به طرف گوش ها بکشید و این حرکت را  حدود ۱۰ بار تکرار کنید.

ماساژ دور لب و چانه

نوک انگشتان را از وسط و بالای لب بالایی به اطراف لب بالا بکشید ۴ الی ۵ بار.اطراف لب و چونه را با نوک انگشتان و حرکت دورانی کوچک برای ۱۰ ثانیه ماساژ دهید.

دو دست خود را  به حالت زاویه دار بگیرید روی خط خنده قرار دهید و و از کنار بینی به سمت چانه ۴ الی ۵ بار بکشید تا چروک های خنده باز شوند.

 ماساژ زیر چانه

دو انگشت شصت خود را زیر چانه قرار دهید  و در حالی که دیگر انگشتان روی گونه ها قرار دارند، از وسط چانه به طرف زیر گوش خود بکشید این حرکت را هم ۴ الی ۵ بار انجام دهید.این حرکت هم زمان زیر چانه و قسمت پایین گونه ها را ماساژ می دهد.

 ماساژ گردن

و در آخر باید گردن را ماساژ دهیم. برای اینکار دو دست خود را از زیر چانه به سمت پایین گردن ۵ الی ۶ دفعه می کشیم و بعد برعکس از پایین گردن دست خود را به بالا  ۶-۵ بار می کشیم.

 


نحوه مصرف روغن ها برای پوستگروه تولیدی آراز1/6/2020 روش صحیح استفاده از روغن‌ها برای پوست ماساژ پیشانیسر انگشتان خود را به روغن آغشته کر...  روش صحیح استفاده از روغن‌ها برای پوست ماساژ پیشانیسر انگشتان خود را به روغن آغشته کرده و آن‌ها را روی خط عمودی وسط دو ابرو روی پیشانی قرار دهید و به آرامی سر انگشتان هر دو دست را به سمت بیرون پیشانی و شقیقه‌ها بکشید.این کار را باید به آرامی انجام دهید و هر بار که آن را تکرار می‌کنید، اندکی بر فشار سرانگشتان‌تان خود بیفزاید. ماساژ دور چشم هاپوست اطراف چشم نازک و شل است. بنابراین نیاز به ماساژ ندارد  تنها با سر انگشتان به پوست اطراف چشم ضربه بزنید تا جریان خون در این ناحیه افزایش یابد. اینکار را هم ۱۰ الی ۱۵  ثانیه انجام دهید.این حرکت به خوابیدن پف زیر چشم هم کمک می کند.ماساژ گونه هابعد از آن نوبت گونه ها می رسد. دو دست خود را با فشار متوسط از اطراف بینی به طرف گوش ها بکشید و این حرکت را  حدود ۱۰ بار تکرار کنید.ماساژ دور لب و چانهنوک انگشتان را از وسط و بالای لب بالایی به اطراف لب بالا بکشید ۴ الی ۵ بار.اطراف لب و چونه را با نوک انگشتان و حرکت دورانی کوچک برای ۱۰ ثانیه ماساژ دهید.دو دست خود را  به حالت زاویه دار بگیرید روی خط خنده قرار دهید و و از کنار بینی به سمت چانه ۴ الی ۵ بار بکشید تا چروک های خنده باز شوند. ماساژ زیر چانهدو انگشت شصت خود را زیر چانه قرار دهید  و در حالی که دیگر انگشتان روی گونه ها قرار دارند، از وسط چانه به طرف زیر گوش خود بکشید این حرکت را هم ۴ الی ۵ بار انجام دهید.این حرکت هم زمان زیر چانه و قسمت پایین گونه ها را ماساژ می دهد. ماساژ گردنو در آخر باید گردن را ماساژ دهیم. برای اینکار دو دست خود را از زیر چانه به سمت پایین گردن ۵ الی ۶ دفعه می کشیم و بعد برعکس از پایین گردن دست خود را به بالا  ۶-۵ بار می کشیم. 5.0

دسته بندی خبرها

محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید شما اضافه گردید